18 U.S.C 2257

144.34.191.42 ไม่ใช่ผู้ผลิต (หลักหรือรอง) ของเนื้อหาใด ๆ หรือทั้งหมดที่พบในเว็บไซต์ เกี่ยวกับบันทึกตาม 18 USC 2257 สำหรับเนื้อหาที่พบในไซต์นี้โปรดส่งคำขอของคุณไปยังไซต์ที่สร้างเนื้อหา

144.34.191.42 เป็นไซต์แบ่งปันเซ็กซ์แคมแบบถ่ายทอดสด ซึ่งช่วยให้สามารถดูเนื้อหาประเภทต่างๆได้ทั่วไป

144.34.191.42 ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด:

ในการอัปโหลดวิดีโอ เรากำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้ใช้ต้องยืนยันว่ามีอายุ 18 ปีขึ้นไป และยืนยันว่าเนื้อหาของวิดีโอที่พวกเขาเก็บบันทึกเป็นไปตามที่กำหนด